Uniwersytet Kultury dla Ukrainy

Університет Культури для України

Kochani przyjaciele z NGO’sów, firm, szkół i instytucji kultury

Jarociniacy okazali serce przyjaciołom z Ukrainy. Zapraszają do swoich domów i serc, dzielą się okryciem i jedzenie.  Nasi goście na pewno czują się zaopiekowali, bezpieczni. Teraz czas zapewnić im coś więcej – spróbujmy zebrać propozycje zajęć, w których mogą uczestniczyć dzieci, które przyjechały z Ukrainy. Razem ze Stowarzyszeniem Jarocin XXI podejmujemy się gromadzenia informacji o inicjatywach, które pomogą w zagospodarowaniu im czasu w Jarocinie i okolicy pozwolą choć na chwilę zapomnieć o wojnie. Będziemy je tłumaczyć na ukraiński i dystrybuować wśród przyjeżdzających z Ukrainy rodzin.

Pozdrawiamy kultura.poznan.pl i Marcin Kostaszuk pomysł przyszedł od Was, a my dobro zabieramy dalej.

Dla Organizatorów

Prosimy o zgłaszanie takich zajęć (warsztaty, kursy, nauka, sport i inne) na adres dawid.zaworski@jarocin21.pl – podane takie dane jak

 • nazwa organizatora
 • max 3 zdaniowy opis zajęć
 • miejsce (adres)
 • data, godzina, czas trwania zajęć, ilość wolnych miejsc dla dzieci z Ukrainy
 • orientacyjna grupa wiekowa
 • wstęp wolny / ewentualna odpłatność
 • kontakt do organizatora

Любі друзі с недержавних організацій, фірм, шкіл та організацій культури

Мешканці Ярочіна проявили милосердя до товаришів з України. Запрошують до своїх домівок та сердець, діляться покровом та їжею. Наші гості напевно почуваються в хороших руках та в безпеці. Зараз прийшов час для більшої допомоги – спробуймо зібрати пропозиції занять, в яких можуть взяти участь діти, що приїхали з України. Разом з Товариством Ярочін XXI беремо на себе збір інформації про ініціативи, що допоможуть їм провести час у Ярочіні та його околицях і хоча б на мить забути про війну. Будемо перекладати цю інформацію українською мовою та передавати серед сімей, що приїхали з України.

Дякуємо kultura.poznan.pl і Марчіну Косташуку, ми отримали ідею від вас, а тепер передаємо це добро далі.

Для Організаторів

Просимо висилати свої пропозиції таких занять (семінари, курси, навчання, спорт та інше) на дану адресу dawid.zaworski@jarocin21.pl– просимо вказати наступні дані:

 • Назва (ім’я) організатора
 • Короткий опис занять (максимум 3 речення)
 • Місце (адреса)
 • Дата, година, час тривання, к-сть вільних місць для українських дітей
 • Орієнтовний груповий вік
 • Чи заняття є платним/ безкоштовним
 • Контакт організатора
Skip to content